Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Freestyle Katarzyna Maziarz z siedzibą Miejska 11, 44-200 Rybnik, PL, NIP: PL6471012247, e-mail: awangarda.kasia@onet.eu. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).